Výlet do Brniště, Pustých kostelů a lesních stezek

Dne 6.10.2019 jsme podnikli s dětmi výlet za dobrodružstvím i za uměním. Prvním cílem našeho výletu byla lesní stezka v Brništi. Zde jsou vytesány do skal sochy a obrazy. Umístěny jsou zde i různé neobvyklé umělecké instalace.

Druhým cílem byla obec Svitava, kde jsme navštívili filmaři oblíbené jeskyně Pusté kostely a také bývalý podzemní náhon. Zde se děti prodíraly tmavými tunely vytesanými v pískovci jen za světel baterek. Byl to pro ně silný zážitek.

 

Tomáš Baňkowski