Veřejné dokumenty

 

Přehled dokumentů 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Výroční zpráva o poskytování informací   Otevřít        
Výroční zpráva o činnosti školského zařízení   Otevřít Otevřít  Otevřít Otevřít Otevřít
Minimální preventivní program DD     Otevřít Otevřít Otevřít Otevřít
Zpráva o činnosti   Otevřít Otevřít Otevřít Otevřít  
Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol       Otevřít    
Účetní uzávěrka Otevřít Otevřít Otevřít Otevřít  Otevřít  
Přehled nákladů a výnosů         Otevřít Otevřít
Návrh rozpočtu           Otevřít
Schválený rozpočet         Otevřít Otevřít
Standardy kvality péče o děti a klienty           Otevřít
Vnitřní řád           Otevřít