GDPR

S osobními údaji dětí, jejich zákonných zástupců, rodinných příslušníků a zaměstnanců organizace je nakládáno dle platných právních předpisů. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Bc. Lucie Kubíková, tel.: 775 992 300, email: lucie.kubikova@dubax.cz

Informační+memorandum+DD+DD