Poděkování Nadaci Terezy Maxové dětem

Děkujeme za “ mimořádnou pomoc – covid 19″ který nám pomůže zajistit viatmínové doplňky pro děti, náklady na náhradní vyučování a potřebnou techniku.