Koncepce a struktura

Dětským domovem rozumíme školské zařízení, které bylo založeno za účelem výkonu ústavní výchovy dětí a mládeže ve věkovém rozmezí od tří do osmnácti let s možností prodloužení pobytu na základě dohody pro případ dokončení přípravy na budoucí povolání.

Do koncepce našeho dětského domova patří zajištění výchovné, vzdělávací a sociální péče dětem, které neměly to štěstí a z různých důvodů nemohou být vychovávány svými rodinami.
Výchovná péče probíhá v rodinných skupinách o maximálně osmi dětech a dospívajících, přičemž velký důraz je kladen na zachování sourozeneckých vztahů. Každá skupina má dva vychovatele/ky (strýčky a tety), kteří se o svěřené klienty starají jako v běžné rodině. Pomáhají jim rozvíjet jejich individualitu a zájmy, pečují o tělesný a duševní rozvoj dětí.

Nedílnou součástí každé skupiny je zajištění jejího chodu – děti se učí domácím povinnostem jako je úklid, praní, žehlení, občasné vaření, ale i skládání uhlí, hrabání listí, zametání chodníku a vše, co je potřeba k chodu domu i domácnosti. Jednou větou: snažíme se o osvojení schopností a dovedností, které jsou důležité a nezbytné v samostatném životě.

Kromě kmenových vychovatelů jednotlivých rodin se o děti starají také asistenti pedagogů, kteří bdí nad dětskými sny v noci a v případě potřeby pomáhají vychovatelům.

Z hlediska vzdělávací péče se staráme o zajištění ideálních podmínek pro vzdělávání, jsme v neustálém kontaktu se školami, které děti navštěvují, dohlížíme na pravidelnou školní docházku a řádnou připravenost dětí na vyučování.

Dětem poskytujeme finanční a materiální zajištění, a to od jejich příchodu do našeho zařízení až po jejich vstup do života. Ale ani tím naše práce nekončí. Jelikož se toto zaměstnání nedá vykonávat jako pouhá práce, ale jako poslání, jsme v kontaktu s našimi dětmi i po jejich odchodu.

Náš dětský domov maximálně spolupracuje s biologickými rodinami dětí, umožňuje krátkodobé návštěvy a po podání žádosti mohou děti ve svých rodinách strávit i víkend či prázdniny.

Kapacita zařízení: 40 klientů, 5 rodinných skupin po 8 dětech
Součásti objektu: hlavní budova, tělocvična, jídelna, kuchyň, kotelna, přilehlé rozsáhlé pozemky a další prostory potřebné pro chod zařízení.