Návštěva „Tichého světa“

Dnes nás navštívili zástupci organizace Tichý svět. Ti kteří nevědí o co jde, tak pozorně čtěte.

Tichý svět (dříve APPN – Agentura pro neslyšící) je organizace pomáhající neslyšícím vyjít z izolace. Usilují o jejich rovnoprávné postavení na trhu práce a ve vzdělávání. Jejich snahou je prostřednictvím nabízených služeb odstraňovat komunikační bariéry. Cílem je co nejvíce podporovat aktivitu a vlastní úsilí neslyšícího klienta.

Jejich návštěva byla pro nás velkou inspirací a potvrzením naší snahy a práce s našim kamarádem „s rozbitými oušky“. Pochvalu si především zaslouží naše teta Daniela, která se této problematice se zapálením věnuje ve svém volném čase.

Výsledkem návštěvy zástupců Tichého světa je navázaní spolupráce a potvrzení smysluplnosti naší snahy.