Návštěva domova pro seniory Na Blatech

Dne 10.12.2018 jsme s našimi dětmi navštívili domov pro seniory Na Blatech v České Lípě. Celou akci organizovala firma ADIENT, která každý rok obdarovává ve vánočním čase děti z dětských domovů. Zaměstnancům firmy ADIENT a seniorům děti představily krátké pásmo písní a také zahrály pohádku. Za odměnu si všichni odnesly krásné vánoční dárky. Moc děkujeme.