Loupežnický výlet na Orlí hnízdo

8. března 2019 o jarních prázdninách dětí jsme s dětmi vyrazili na celodenní výlet na nedaleký Chudý hrádek. Nejprve si děti zabojovaly s larpovými zbraněmi na prostorné louce, ze které jsme se poté vydali na túru. Prošli jsme Dolským údolím a vyšli až na zříceninu hradu. Zde mohly děti vidět pozůstatky hradu a jeho místností, studnu apod. Po cestě zpět jsme měli možnost se zdatnějšími jedinci vylézt mezi skály na Orlí hnízdo a nakonec jsme se podívali do trampské osady Zvířátka.  Počasí nám přálo až na občasný vítr, kvůli kterému jsme museli upustit od opékání buřtíků. Přesto jsme si výlet velmi užili!