Léto 2018

V letních měsících proběhla v našem  dětském domově rekonstrukce vnitřního schodiště. Prázdninový čas jsme s dětmi museli trávit mimo domov, byli jsme společně na táboře u Máchova jezera a ve Sloupu v Čechách. Některé z dětí se individuálně účastnily dětských letních táborů v rámci integrace do širší společnosti.

Celé letní prázdniny si děti velmi užily, zažily spoustu legrace, poznaly nové kamarády a nasbíraly nové zážitky.

Rádi bychom poděkovali sponzorům, díky kterým jsme mohli poskytnout dětem léto plné zážitků.

Děkujeme obecně prospěšné společnosti Život dětem, Nadaci Terezy Maxové dětem, Nadačnímu fondu LASVIT, Yourchance, o.p.s, paní Ing. Boženě Sedlákové a Lesům České republiky.