Pobyty dětí mimo DD

Pobyty dětí doma u rodičů nebo osob odpovědných za výchovu:

Děti mohou ke svým rodinám na návštěvu na základě povolení od oddělení sociálně právní ochrany dětí při městském úřadu nebo magistrátu v místě trvalého bydliště dítěte. Povolení je vydáváno na základě šetření Vaší sociální pracovnice u Vás doma (nebo v domácnosti, kde má návštěva proběhnout).

Postup, který je dán zákonem o sociálně právní ochraně dětí, je tento:

  1. rodič nebo osoba odpovědná za výchovu požádá v dětském domově o pobyt dítěte doma a oznámí termín, ve kterém chce dítě doma mít (víkend, různé prázdniny, Vánoce. Vždy to jsou dny, kdy není školní vyučování. U předškoláků lze i ve všední dny). Je důležité žádat o povolení pobytu minimálně 2 týdny předem, aby bylo možné stihnout šetření v místě bydliště a rozhodnout o vydání povolenky.
  2. dětský domov požádá o prošetření situace v rodině a případné povolení pobytu příslušný městský úřad, resp. jeho oddělení sociálně právní ochrany dětí.
  3. podle toho, jak šetření dopadne, je – anebo také není – vydána povolenka k pobytu.
  4. jakmile dětský domov povolenku obdrží, oznámí rodičům, že si mohou pro dítě přijet a odvézt si je na povolený pobyt.

Návštěvy, telefonáty, dopisy, balíčky:

Vážení rodiče, v případě Vašeho zájmu o návštěvu dítěte umístěného v našem zařízení, musíte s předstihem informovat vedení domova. Vždy je nutné předem zatelefonovat a návštěvu oznámit dopředu, abychom mohli zajistit přítomnost dítěte. Musíte si uvědomit, že kromě povinné školní docházky mají děti volnočasové aktivity a plno akcí pořádaných dětským domovem.

Pokud budete chtít dítěti poslat balíček nebo dopis, můžete tak činit neomezeně. Děti budou velmi rády za každou Vaši pozornost.

Telefonáty dětem probíhají přes služební mobilní telefon, který má u sebe vždy vedoucí směny. Číslo obdržíte vždy od vedoucího vychovatele po domluvě o možných telefonátech. Telefonovat můžete neomezeně.

Příspěvek na úhradu péče:

Rodiče či osoby zodpovědné za výchovu jsou povinni hradit příspěvek na úhradu péče za své děti. Tento příspěvek se stanovuje podle výše příjmu rodičů (či osob zodpovědných za výchovu), výjimečně se nestanoví vůbec (pokud jsou příjmy pod hranicí životního minima).

Pokud je Vaše dítě umístěné v našem domově a Vy máte tak nízký příjem, že by Vám na placení ošetřovného už nezbývaly finanční prostředky, lze příspěvek v rámci zákona č. 109/2002 Sb. v platném znění O výkonu ústavní a ochranné výchovy snížit. Proto je nutné, abyste se ihned spojili se sociální pracovnicí našeho dětského domova a předložili doklady o tom, kolik finančních prostředků máte měsíčně k dispozici. Jinak je Vám příspěvek vyměřen a zbytečně hrozí vznik dluhu a nepříjemnosti z toho plynoucí.

Zákony k prostudování:

Zákon 109/2002 Sb. O výkonu ústavní a ochranné výchovy v platném znění
Zákon 359/1999 Sb. O sociálně právní ochraně dítěte v platném znění